ALGEMENE VOORWAARDEN CONROCO SL

ART. 1

De dienstverlener ConRoco SL (de verhuurder/Ronny Cotteny), belast met de verhuur, behoudt zich het recht voor om binnen het kader van de dienstverlening van ConRoco de capaciteiten en vaardigheden van deelnemers wat betreft het gebruik van een fiets te beoordelen. De persoon die de fiets huurt (hierna ‘huurder’ genoemd) verklaart in staat te zijn een fiets te kunnen gebruiken en hiertoe geen enkele medische beperking te hebben.

ART. 2

Het verhuurde materiaal (fiets en extra’s) blijft gedurende de gehele huurperiode de exclusieve eigendom van ConRoco. De huurder mag het niet uitlenen, noch onderverhuren aan derden zonder voorafgaande toestemming van ConRoco.

ART. 3

De huurder erkent dat de gehuurde fiets in perfecte staat is, en moet er met zorg mee omgaan. De huurder moet de fiets onderhouden en in dezelfde staat als waarin deze zich bij ontvangst bevond terugbrengen op de datum, het uur en de plaats overeengekomen in het contract. Dit adres is standaard Roco Cycling Cafe, Passeig Maritim 95, 17480 Santa Margarida (Roses)
De huurder dient elke vertraging aan de verhuurder te melden. De staat, de maat en het model van de verhuurde fietsen zijn bekend bij de huurder. Voor het vertrek kan de huurder de fiets uitproberen. Als deze niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet, kan hij/zij vragen om een vervanging. Eenmaal de cliënt vertrokken is, aanvaardt deze de staat van de fiets.

ART. 4

ConRoco behoudt zich het recht voor om schade die de fiets heeft opgelopen tijdens de verhuur te verhalen op de huurder, hetzij door een bedrag van de borgsom af te houden, hetzij door een factuur voor herstelling op te stellen. De huurder gaat hiermee bij deze akkoord.

ART. 5

Als de fiets tijdens de huurperiode buiten werking valt, kan de huurder enkel reparaties (laten) verrichten na akkoord van ConRoco en dient die een factuur van de reparatie te overhandigen.
De huurder kan in geen geval schade of interesten verhalen voor gebruiksproblemen tijdens de huurperiode.

ART. 6

Het dagtarief stemt overeen met een huurbeurt van maximaal 8u of met een volledige dag dat de vestiging open is. Het tarief voor een halve dag stemt overeen met een huurbeurt van 4 uren.
Als de afgesproken huurperiode wordt overschreden zal een supplement op basis van het uurtarief worden aangerekend. Echter bij overmacht en door effectieve bewijsvoering door ernstige redenen, zal de verhuurder geen extra kosten rekenen.

ART. 7

Als de fiets zoekraakt of gestolen wordt tijdens de huurperiode, behoudt ConRoco zich het recht voor om een schadevergoeding in rekening te brengen van 80% van de nieuwwaarde van de gehuurde fiets, niettegenstaande de achtergelaten huurwaarborg.
Tarieven voor beschadigde onderdelen worden aangerekend volgens de waarde van het onderdeel op dat moment. De onderdelen worden aangekocht via een erkende en officiële fietshandel “Bicis A Punt” Carrer de Sant Isidre, 20, 17480 Roses, Girona. Het tarief van de werkuren voor herstelling, worden ook bepaald en via offerte voorgelegd aan de huurder via Bicis A Punt.

ART. 8

De huurder is verplicht om bij verlies of diefstal van de fiets en/of extra’s, binnen de termijn van de voorziene huurtijd deze aan te geven bij de verhuurder en bij de politie, met een copy van de aangifte als bewijs.

ART. 9

Indien de huurder inbreuk pleegt op bestaande wetgevingen en/of reglementeringen tijdens de huurperiode kan ConRoco in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Fietsers rijden op eigen verantwoordelijkheid en respecteren de wegcode.

ART. 10

De huurprijs van fiets en extra’s dient vooraf betaald te worden. De huurder overhandigt een identiteitsbewijs waarvan ook een foto zal genomen worden.
ConRoco behoudt zich het recht voor om een borgsom van 500€ per gehuurde race fiets te vragen. De borgsom wordt aan de huurder terugbetaald na inspectie van de fiets en de extra’s en mits voldaan te hebben aan de algemene voorwaarden.

Document opgemaakt en eigendom van ConRoco SL – vertegenwoordigd door Ronny Cotteny